Projektování bleskosvodů


V únoru 2009 skončila platnost normy ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.


Soubor několika nových evropských norem před námi otevřel nový svět - svět fyzikál-ních hodnot a pravděpodobností a také množství možných řešení a cest, kterými se ochrana budov před účinky blesku může provést.


Nabízíme Vám v této oblasti:
  • zpracování projektové dokumentace,
  • návrhy úprav stávajících bleskosvodních instalací,
  • posouzení různých projektových řešení.
Bližší informace na telefonu 777 761 043.
Patička obsahu

© ELEKTROKONZULT, s.r.o., Bratří Žůrků 591/5, 617 00 Brno - Tel: 777 761 043-4 - www.elektrokonzult.com - [email protected]