Revize elektroinstalací


Nabízíme revize el. zařízení bez omezení napětí v objektech bez i s nebezpečím výbuchu:

 • transformoven a rozvoden vysokého napětí
 • elektroinstalací
  • průmyslových objektů a technologií (výrobních závodů, skladů, čističek odpadních vod, čerpacích stanice pohonných hmot apod.),
  • administrativních objektů, obchodních a nákupních center,
  • zdravotnických a školských zařízení, sportovních areálů,
  • hotelů, ubytovacích zařízení, restaurací a stravovacích provozů,
  • bytů a bytových domů, rodinných domů,
  • základnových stanic veřejné radiotelefonní sítě,
  • fotovoltaických elektráren apod.
 • ochrany před bleskem


revize.png, 136kBPatička obsahu

© ELEKTROKONZULT, s.r.o., Bratří Žůrků 591/5, 617 00 Brno - Tel: 777 761 043-4 - www.elektrokonzult.com - [email protected]